ซื้อประกันภัยออนไลน์

ง่ายๆ 4 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว...
ด้วยแผนประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนการซื้อ

ประกันภัยการเดินทาง

ดูแลคุณตลอดการเดินทาง
ตลอด 24 ชม.

ซื้อประกัน

ประกันภัยรถยนต์

มั่นใจในทุกเส้นทาง พร้อม
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

ซื้อประกัน

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

สบายใจด้วยความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน

ซื้อประกัน

ร่วมงานกับเรา

ร่วมสร้างประสบการณ์
และอนาคตที่ดีกับเรา...
กรุงไทยพานิชประกันภัย

คลิก