โปรโมชั่น

พิเศษสุดคุ้ม!!!! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 18% เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง i-Insure ทั้งในและต่างประเทศเพียงกรอกรหัสส่วนลด “KTCKPI”

19 มกราคม 2024

แชร์

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

Promotion i Insure KTC NEW 1440x943 1

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี และ บริษัท เจเนอรัลอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านเว็ปไซต์ https://kpiiinsure.kpi.co.th/iinsure/app ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 67 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 

2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์รับส่วนลด 18% เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “ KTCKPI”

3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ และ/หรือ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกรายการ มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้

4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

5. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว 

6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

7. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย โทร. 02-624-1111 หรือ E-mail: service@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

8. สมาชิกผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6 

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง