สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของเรา ด้วยการใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคงร่วมกับเรา

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย แบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงถือได้ว่าเป็นบริษัท ประกันวินาศภัยที่มีชื่อเสียงในด้านความมั่นคงเป็นอันดับต้นของประเทศ เราจึงพร้อม ที่จะขยายธุรกิจและสร้างรากฐานของบริษัทให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ

ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของเรา ด้วยการใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคงร่วมกับเรา

Rectangle 88

ตําแหน่งงานที่รับสมัคร

ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้าในแหล่งงานต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ
 2. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร,กลุ่มตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 5. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขาย และกระตุ้นยอดขาย
 6. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 7. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 8. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของคู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 9. รวมพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย
 5. มีประสบการณ์ในการทำการตลาดในแหล่งงานธนาคาร และสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-การตลาดสาขา

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้าในแหล่งงานต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ
 2. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร,กลุ่มตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 5. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขาย และกระตุ้นยอดขาย
 6. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 7. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 8. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของคู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 9. รวมพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำการตลาดในแหล่งงานธนาคาร และสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ: สาขาที่มีตำแหน่งว่างได้แก่ สาขาเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครปฐม นครศรีฯ หาดใหญ่ และ ภูเก็ต

กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ลักษณะงาน

 1. ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายในการกำหนดกลยุทธ์ วางแผน และกำหนดเป้าหมายของฝ่ายการตลาดธนาคาร
 2. รับผิดชอบควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับผ่านสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
 3. ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 5. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 6. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 7. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของธนาคาร/คู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 8. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
 9. ประเมินผลงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 10. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สาขาธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์บริหารทีม และดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคาร
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ-พัฒนาธุรกิจลูกค้ารายย่อย

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบควบคุมจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับผ่านสายงานเครือข่ายลูกค้าธนาคาร (ลูกค้ารายย่อย)
 2. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคารกรุงไทย
 3. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร, ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 6. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขายธนาคาร และกระตุ้นยอดขาย
 7. รวมกำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 8. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 9. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของธนาคาร/คู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 10. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคาร
 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทาง และดูแลสาขา ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ-พัฒนาธุรกิจลูกค้าองค์กร

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับธุรกิจที่ขายไปพร้อมกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผ่านช่องทางสายงานธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ของธนาคารกรุงไทย อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าผู้เอาประกันภัย และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์งานขายของพื้นที่ธุรกิจธนาคารในความดูแล และร่วมกำหนดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 3. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 4. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก 
 5. Account Development -Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 6. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้าร่วมกับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 7. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 8. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือเขตจัดขึ้น
 9. สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในพื้นที่ที่ดูแล ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 10. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของหน่วยงานพื้นที่ในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัย นำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 11. ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ 
 12. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี บริหารทีมอย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจา สามารถจัดทำ presentation และพรีเซนต์ผลงาน อบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่คู่ค้าและลูกค้า
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย
กรอกใบสมัคร

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (การตลาดธุรกิจสถาบันการเงิน)

กลุ่มตำแหน่งด้านการตลาด

ลักษณะงาน

 1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และผู้เอาประกันภัย ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา และ สินเชื่อธุรกิจ (loan & non loan) ผ่านช่องทางธนาคารและสถาบันการเงิน อธิบายความคุ้มครองประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ในการออกข้อเสนอราคางานใหม่ และรักษางานต่ออายุ ผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารผู้มีใบอนุญาตแนะนำประกันวินาศภัยให้แก่ผู้ดูแลลูกค้า และเข้าพบลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในกรณีที่เหมาะสม
 2. ควบคุม ดูแลการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์แผนพัฒนาธุรกิจให้กับองค์กรและคู่ค้าสถาบันการเงินในความดูแล รวมถึงร่วมกำหนดกลยุทธ์ แคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 3. กำหนดแผนงานในการเข้าเยี่ยมหน่วยงานและจัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
 4. ร่วมสำรวจความเสี่ยงภัยก่อนการรับประกันภัย หรือเมื่อครบกำหนดต่ออายุประกันภัย กับทีมสำรวจความเสี่ยงภัยในกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือก
 5. Account Development – Cross & Up Selling ต่อยอดการขายจากฐานลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร
 6. สรรหาพันธมิตรหรือคู่ค้ารายใหม่ให้กับองค์กร
 7. ควบคุม ดูแลโครงการ จากการขยายโอกาสทางการตลาดต่างๆ ที่มีร่วมกับคู่ค้าที่ดูแล ให้ดำเนินไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 8. ให้ข้อมูล และ/หรือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้ากับฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 9. จัดอบรม และให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยเพื่อธุรกิจ ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
 10. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธนาคาร หรือคู่ค้าจัดขึ้น
  สนับสนุนงานปฏิบัติการขายประจำวัน (operation support) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินที่ดูแล
 11. รับผิดชอบงานใหม่ งานต่ออายุประกันภัย ของคู่ค้าในความดูแลโดยประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อเสนองานใหม่ งานต่ออายุ หรือสลักหลังแก้ไขตามที่ลูกค้า หรือธนาคารกำหนด ร่วมเจรจาให้ได้เงื่อนไขความคุ้มครองที่สามารถแข่งขันได้และเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพประกันภัยนำเสนอข้อเสนอที่ได้รับเสนอกับหน่วยงานธนาคารและตัวแทนผู้เอาประกันภัยเพื่อปิดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 12. ควบคุม ดูแล ประสานงานการจัดส่งกรมธรรม์ เก็บเบี้ยประกันภัยตามงวดและระยะเวลาที่ตกลง กรณีลูกค้าชำระเงินนอกระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ
 13. ควบคุม ประสานงานกับฝ่ายการเงินและสาขาธนาคารในการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระเกินกำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านประกันภัย งานวิเคราะห์สินเชื่อธนาคาร หรืองานการตลาดประกันวินาศภัยหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี บริหารทีมอย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจา สามารถจัดทำ presentation และพรีเซนต์ผลงาน อบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่คู่ค้าและลูกค้า
 4. มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์การตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ สามารถการตอบคำถาม ให้ความรู้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร และผู้เอาประกันภัย
กรอกใบสมัคร

แบบฟอร์มสมัครงาน

  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

  (สามารถเลือกได้ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง)

  ประวัติผู้สมัครงาน

  ข้อมูลด้านการศึกษา

  กรุณากรอกวุฒิการศึกษาสูงสุด

  ประวัติการทำงาน

  กรุณากรอกสถานที่ทำงานล่าสุด

  ข้อมูลอื่นๆ

  แนบเอกสารเพิ่มเติม

  (เอกสาร)