ข่าวสาร KPI

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เข้ามอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” แห่งที่ 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่


16 มกราคม 2024

แชร์

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เดินหน้าโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” แห่งที่ 11 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในต่างจังหวัดได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดี เคพีไอ มีนโยบายที่จะมุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เยาวชนไทยได้เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ

โดยมี ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (จากซ้ายคนที่ 4) และคุณสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (จากซ้ายคนที่ 3) นำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย ห้องมัลติมีเดียและชุดคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล รวมมูลค่า 500,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาอีกจำนวน 60 เครื่อง โดย เคพีไอ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนอีกจำนวน 96 ทุน มูลค่า 288,000 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565