ข่าวสาร KPI

ครบรอบ 10 ปี โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ” เดินหน้าหนุนการศึกษาเด็กไทยให้ทุนต่อเนื่องตลอด 10 ปี 12 โรงเรียน

16 มกราคม 2024

แชร์

001

โครงการครบรอบ 10 ปี ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ และพิธีมอบห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย แห่งที่ 12 ให้แก่โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จ. ขอนแก่น
คุณสุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา เดินทางมาทำกิจกรรมและมอบทุนสนับสนุนต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ที่เคยได้รับห้องสมุดมาแล้ว เป็นทุนทั้งสิ้น 345,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน อีกจำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 150,000 บาท
พร้อมกันนี้ได้มอบห้องสมุดมีชีวิตเคพีไอ แห่งที่ 12 ให้แก่โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จ. ขอนแก่น โดยใช้ทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 450,000 บาท และทุนการศึกษาอีกจำนวน 54 ทุน เป็นเงิน 162,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566