จุดเด่นของแผนประกันภัย

3

จ่ายเบี้ยฯ หลักสิบ คุ้มครองหลักแสน

2

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ (คนไทย) 12,000 บาท/ครั้ง

3

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย คนไทย (บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัย คนต่างชาติ (บาท)

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจาก

- อุบัติเหตุทั่วไป

300,000

400,000

- การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000

100,000

- การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

12,000

15,0000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรต่อคน (บาท)

10

40

ติดต่อขอซื้อประกันภัยได้ที่
บูธขายตั๋วทางเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

เงื่อนไข

  1. อายุที่รับประกันภัย: 3 – 60 ปี
  2. ระยะเวลาเอาประกันภัย: 7 วัน (นับตั้งแต่วันประทับตราวันที่บัตรเข้าชมอุทยานแห่งชาติ)
  3. อาณาเขตความคุ้มครอง: ภายในอุทยานแห่งชาติ

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

    กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

    09.00 - 12.00
    13.00 - 16.00