จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถสาธารณะ หรือรถส่วนบุคคล ทุนประกันเพิ่ม 2 เท่า

2

ชดเชยรายได้รายวัน 2 เท่า เมื่อรักษาตัวใน I.C.U

3

รับผลประโยชน์ทดแทนรายเดือน เลี้ยงดูครอบครัว

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน1

แผน2

แผน3

แผน4

แผน5

แผน6

แผน7

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

500,000

600,000

1,000,000

1,200,000

2,000,000

2,400,000

3,000,000

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

300,000

600,000

600,000

1,000,000

1,200,000

1,500,000

3. การรักษาพยาบาลทั่วไป เนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

50,000

60,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด 365 วัน)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

- ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) (สูงสุด 30 วัน)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

5. ผลประโยชน์อุบัติเหตุยานพาหนะสาธารณะ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล

500,000

600,000

1,200,000

1,200,000

2,000,000

2,400,000

3,000,000

6. ผลประโยชน์เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เงื่อนไข

1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-60 ปี ต่ออายุอัตโนมัติถึงอายุ 65 ปี
2. ไม่รับประกันภัย อาชีพ ทนายความ / นักกฎหมาย / นักข่าว / สื่อสารมวลชน ดารา นักแสดง (อาชีพหลัก) / ไต้ก๋งเรือ / ชาวประมงออกเรือ / ตัวแทน นายหน้า ขายประกัน (อาชีพหลัก) / นักกีฬาอาชีพ อาสาสมัครกู้ภัย (งานประจำ) / นักการเมือง (ตำแหน่งตั้งแต่ นายก อบต. ขึ้นไป)
3. ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต VISA/Master ของทุกสถาบัน
4. สามารถเสนอขายเพิ่มเติมให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

    กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

    09.00 - 12.00
    13.00 - 16.00