จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

ความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย บุคคลภายนอก 500,000 บาท/ครั้ง

2

ไม่คุ้มครองรถยนต์ สูญหายไฟไหม้

3

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บนท้องถนน 24 ชม.

4

คุ้มครองการโจรกรรม ทรัพยสินส่วนบุคคล 200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครอง

คุ้มครอง

รถยนต์ส่วนบุคคล (ซ่อมอู่)

รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (ซ่อมอู่)

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน

500,000 บาท

500,000 บาท

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / ครั้ง

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

2. ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์

เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้

ไม่เกินทุนประกันภัย

ไม่เกินทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย-ไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) รถเก๋ง 7 คน / รถกระบะ 3 คน

100,000 / คน

100,000 / คน

ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) รถเก๋ง 7 คน / รถกระบะ 3 คน

100,000 / คน

100,000 / คน

การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

300,000 บาท

300,000 บาท

เงื่อนไข

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเซีย และยุโรป)
     1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านั้น)
     1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น)
     1.3 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 210 เท่านั้น)
2. อัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดตามตาราง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เท่านั้น (ยังไม่รวม พ.ร.บ.) และ ได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว
3. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
4. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น
5. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี
6. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)
7. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองการเคลือบตัวถังรถ เช่น เคฟลาร์ ,การเคลือบสีแบบคริสตัล / แก้ว, การเคลือบสีแบบอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเดียวกัน, สติ๊กเกอร์ทุกชนิด และสีชนิดพิเศษ
8. ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่รับประกันภัย
     8.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
     8.2 รถยนต์นำเข้า / มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น อะไหล่หายาก, รถยนต์ Super Car หรือ รถ Sport 2 ประตู
     8.3 รถยนต์ที่มีมูลค่า ณ วันที่ขอเอาประกันภัยต่ำกว่า 100,000 บาท
     8.4 รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแข่ง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ รถต่อเติมตู้ตู้อลูมิเนียม ตู้ทึบ ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลาก รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รถติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ
     8.5. การใช้รถยนต์ในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

    กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

    09.00 - 12.00
    13.00 - 16.00