จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด เคพีไอ ก็ดูแลให้

2

คุ้มครองชีวิต / ร่างกาย บุคคลภายนอก 10,000,000 บาท/ครั้ง

3

ดูแลอุบัติเหตุรถชน ทั้งมีคู่กรณีและไม่มี

4

คุ้มครองรถสูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและน้ำท่วม

5

ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

รถยนต์ส่วนบุคคล (ซ่อมอู่)

รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (ซ่อมอู่)

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. / คน

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. / ครั้ง

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง

2,500,000 บาท

2,500,000 บาท

2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ไม่เกินทุนประกันภัย

ไม่เกินทุนประกันภัย

รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้

ไม่เกินทุนประกันภัย

ไม่เกินทุนประกันภัย

3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล รถเก๋ง 7 คน / รถกระบะ 3 คน

100,000 บาท / คน

100,000 บาท / คน

ค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 7 คน / รถกระบะ 3 คน

100,000 บาท / คน

100,000 บาท / คน

การประกันตัวผู้ขับขี่

200,000 บาท

200,000 บาท

เงื่อนไข

1. ทุนประกันภัย 80-90% ของมูลค่ารถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน ณ วันที่ ขอเอาประกันภัย
2. อัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดตามตาราง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (ยังไม่รวม พ.ร.บ.) และ ได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว
3. บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน รวมในทุนประกันภัย ไม่เกิน 20,000 บาท
4. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองการเคลือบตัวถังรถ เช่น เคฟลาร์ ,การเคลือบสีแบบคริสตัล / แก้ว, การเคลือบสีแบบอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะเดียวกัน, สติ๊กเกอร์ทุกชนิด
5. ผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
6. ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่รับประกันภัย
     6.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
     6.2 รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแข่ง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ ติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาสูง (เกินกว่าหัวเก๋ง) ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลาก รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข ติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ
     6.3 รถยนต์นำเข้า / มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น อะไหล่หายาก, รถยนต์ Super Car หรือ รถ Sport 2 ประตู 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

    กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

    09.00 - 12.00
    13.00 - 16.00