จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ ภัยระเบิด ภัยจากการชนของยานพาหนะ

2

ภัยจากการโจรกรรม หมดห่วงเรื่อง งัดแงะ
หมดห่วงเรื่องน้ำท่วม

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองมาตรฐาน

 • ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
 • ภัยธรรมชาติ 4 ภัย (ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ )

ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐาน

 • ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ
 • ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
 • ค่ารื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมไปถึง กำแพง รั้ว ประตู ส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไข

 1. สถานที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
 2. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
 3. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

  09.00 - 12.00
  13.00 - 16.00