จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

คุ้มครองเหตุไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

2

ทุนประกันฯ ตั้งแต่ 5 แสน ถึง 50 ล้าน

groups 2

ดูแลความรับผิด ต่อบุคคลภายนอก

handyman

คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจร

2

ครอบคลุมประกัน อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิดภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ และ ภัยจลาจลและการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ (ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ)
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
 • การประกันภัยกระจก ความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดกับกระจกที่ติดตั้งถาวร เป็นส่วนหนึ่งของตัวสร้างอาคาร อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ
 • การประกันภัยโจรกรรม การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
 • การประกันภัยเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ต่อวัน สูงสุด 30 วัน
 • การประกันภัยสำหรับเงิน (ปง.1) - อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • โดยทุกภัยของความคุ้มครองหลัก สามารถเพิ่มปรับลดตามความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายได้

เงื่อนไข

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่ม ตั้งแต่ 500,000 - 50,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยซื้อได้เพียง 1 กรมธรรม์ต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย เท่านั้น
 • รับเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (โครงสร้างหลัก ผนังเป็นคอนกรีต หลังคาเป็น กระเบื้อง, เมทัลชีท, คอนกรีต (ดาดฟ้า) เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูง (พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก) ความเสี่ยงภัยลมพายุสูง และความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฯ สูง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

  09.00 - 12.00
  13.00 - 16.00