บทความ

เจ้าหน้าที่วิชาชีพ-การตลาดสาขา

5 กุมภาพันธ์ 2024

แชร์

ลักษณะงาน

 1. ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้าในแหล่งงานต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ
 2. ดูแลจัดการทีมขายพื้นที่ที่ดูแลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. วิเคราะห์พื้นที่และลูกค้าเพื่อวางแผนการขายให้เหมาะสม
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า, พนักงานธนาคาร,กลุ่มตัวแทนนายหน้า และอื่นๆ ทั้งการให้บริการ การขาย และส่งเสริม/รักษาความสัมพันธ์หลังการขาย
 5. ลงพื้นที่สาขา Coaching ความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ขาย และกระตุ้นยอดขาย
 6. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการขายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้า
 7. ศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการขายของคู่แข่ง โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมขาย
 8. ศึกษาภาพรวมของทิศทางของคู่แข่ง เพื่อช่วยทีมขายในการแข่งขัน
 9. รวมพัฒนาทีมขายให้มีความรู้ ทักษะการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติ

 1. ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประกันภัย
 5. มีประสบการณ์ในการทำการตลาดในแหล่งงานธนาคาร และสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ: สาขาที่มีตำแหน่งว่างได้แก่ สาขาเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครปฐม นครศรีฯ หาดใหญ่ และ ภูเก็ต