ข่าวสาร KPI

“กรุงไทยพานิชประกันภัย” อาคาร เคพีไอทาวเวอร์ คว้ารางวัล “MEA ENERGY AWARDS” พร้อมเดินหน้าธุรกิจควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

16 January 2024

แชร์

010

อาคาร เคพีไอทาวเวอร์ ในนาม บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน “MEA ENERGY AWARDS” โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ เข้ารับมอบตราสัญลักณ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เคพีไอ ยืนยันเดินหน้าทุกโครงการและกิจกรรมที่ สนับสนุนการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมต่อส่วนรวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บนแนวคิด “ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน” (Step for Tomorrow Sustainability)