จุดเด่นของแผนประกันภัย

1

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน

2

คุ้มครองภัยจากการโจรกรรม หมดห่วงเรื่องภัยเนื่องจากน้ำ

3

คุ้มครองความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ความคุ้มครอง

 1. คุ้มครองทรัพย์สิน (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ (ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น) เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย
 2. คุ้มครองการถูกโจรกรรม ทรัพย์สินในห้องเช่า
 3. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 4.  คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ
 5.  คุ้มครองกระจกที่ติดตั้งถาวร

เงื่อนไข

ไม่คุ้มครอง เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ การถูกโจรกรรมที่ไม่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ

แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

  09.00 - 12.00
  13.00 - 16.00