FIRE INSURANCE

ประกันอัคคีภัย


ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย ให้กับบ้านอยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้านของคุณ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้เบาบางลง


ความคุ้มครอง


ภัยหลัก

ไฟไหม้

ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

ระเบิด

ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ

ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ภัยธรรมชาติ

ภัยจากลมพายุ

ภัยจากน้ำท่วม

ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ

ภัยจากลูกเห็บ


หมายเหตุ คุ้มครองภัยธรรมชาติรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี


สามารถซื้อความคุ้มครองภัยเพิ่มพิเศษได้
ประกันอัคคีภัยประเภทอื่นๆ