FIRE INSURANCE

ประกันอัคคีภัย


ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งตึงตรา สต็อกสินค้า เครื่องจักร และอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น


ความคุ้มครอง


ภัยหลัก

ไฟไหม้ (ไม่รวม ความเสียหายจากแรงระเบิดที่เป็นผลจากไฟไหม้ และไฟไหม้ที่เป็นผลจากแผ่นดินไหว และความเสียหายต่อ ทรัพย์สินที่เกิดจากการระอุจากธรรมชาติที่เกิดจาก ตัวทรัพย์สินนั้นเอง หรือทรัพย์สินอยู่ในระหว่างกรรมวิธี ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง)

ฟ้าผ่า

แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย


ภัยเพิ่ม (สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)

ภัยจากลมพายุ

ภัยจากน้ำท่วม

ภัยจากแผ่นดินไหว

ภัยจากลูกเห็บ

กลุ่มภัยธรรมชาติ

ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ

ภัยจากอากาศยาน

ภัยจากการลุกไหม้ หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ

ภัยจากการระอุ หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ

ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร)

ภัยจากระเบิด

ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
ประกันอัคคีภัยประเภทอื่นๆ