KPI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร
ลูกค้าปลื้ม! เราก็ปลื้ม เพราะได้รับค่าสินไหมชดเชยรายได้ จากบัตร Blue Diamon Xtra
กรุงไทยพานิชประกันภัย บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย มอบสินไหมชดเชยรายได้ให้แก่ คุณวุฒทิชัย มีโชค ข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน ลูกค้าผู้ถือบัตร Blue Diamond Xtra กรณีเกิดอุบัติเหตุจนต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 4 วัน กรุงไทยพานิชประกันภัย จึงรีบรุดจ่ายค่าชดเชยให้ลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ได้รับมอบไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

Blue Diamond Xtra Card บัตรเดียวที่มอบค่าชดเชยรายได้ให้กับผู้ถือบัตร กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แบบต่อเนื่องติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10,000 บาท
แบ่งปัน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจกรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “เที่ยวอุ่นใจกับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย นำโดยคุณรณิสร พวงวรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จับมือดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดตัวโครงการ “เที่ยวอุ่นใจกับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” มอบความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

แผนประกันอุบัติเหตุ “เที่ยวอุ่นใจกับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” เป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่ช่วยคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยให้มีวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาทต่อคน พร้อมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อคน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 03-634-2053/089-901-8035 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อ.ส.ค)กรุงไทยพานิชประกันภัยเร่งรัดมอบสินไหมทดแทนจำนวน 200,000 บาท

กรุงไทยพานิชประกันภัย เร่งมอบสินไหมชดเชยจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ถือบัตร Blue Diamond Xtra ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ โดยมี ผู้จัดการสาขา บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สาขามุกดาหาร ร่วมกับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

บัตรเดบิตกรุงไทย Blue Diamond Xtra คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท ในกรณีการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เพียงใช้บัตรประชาชนยื่นพร้อมบัตร Blue Diamond Xtra กรณีเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย สนใจสมัคร! ได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ดูโรงพยาบาลเครือข่าย คลิก!