เจ็บแต่ตัว...ไม่ต้องเจ็บใจ!!
ประกันภัยเดินทางสะสมไมล์ i-Insure คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง

ชดเชยค่าโดยสาร ค่าที่พัก หากคุณจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง จากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดขึ้นก่อนเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่ายตามจริง สูงถึง 1 แสนบาท


กลับไปหน้ารวม
บทความแนะนำ
เจ็บแต่ตัว...ไม่ต้องเจ็บใจ!!


ประกันภัยเดินทางสะสมไมล์ i-Insure คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง


ชดเชยค่าโดยสาร ค่าที่พัก หากคุณจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทาง จากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดขึ้นก่อนเดินทาง ชดเชยค่าใช้จ่ายตามจริง สูงถึง 1 แสนบาท


1K

บทความแนะนำ