ประกันภัยการเดินทางสะสมไมล์ไอ-อินชัวร์ (i-Insure)
โปรแรงสุด รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ได้ทั้งไมล์สะสม และ Starbucks e-Coupon สูงสุด 500 บาท

คลิกซื้อเลย โปรแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! ซื้อประกันการเดินทางสะสมไมล์ ไอ-อินชัวร์ (i-Insure) คลิกซื้อเลยที่ https://iinsure.kpi.co.th/ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1: ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 5 บาท = 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ แอร์เอเซีย Big Point 1 คะแนน ต่อที่ 2: ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 500 บาทรับ Starbucks e-Coupon 100 บาท สูงสุด 500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้


- รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 500-999 บาท หรือ - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,000– 1,499 บาท หรือ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,500 – 1,999 บาท หรือ - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,000 – 2,499 บาท หรือ - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป **นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อ กรมธรรม์ ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง (ทำรายการซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 10 ท่าน/ครั้ง) คลิกซื้อเลย


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เดินทาง ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง i-Insure ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 61 (“ระยะเวลารายการ”) 2. โปรโมชั่นนี้นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทำรายการพร้อมกัน 1 ครั้ง (สามารถซื้อพร้อมกันได้ 1-10 ท่านต่อครั้ง) 3. รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือ คะแนน AirAsia Big Point ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกโอนให้แก่ผู้เดินทาง ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่คุ้มครอง/วันเดินทาง โดยไมล์หรือ คะแนนที่ผู้เดินทางจะได้รับจะโอนโดยตรงโดยไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำในการโอน และ จะโอนเข้าหมายเลขผู้เดินทางที่ระบุในระบบไอ-อินชัวร์ ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น ไมล์หรือ คะแนนที่ผู้เดินทางได้รับ จะไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม โดยไมล์หรือ คะแนนเมื่อทำการโอนเข้าบัญชีสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิก หรือ โอนคืนออกจากบัญชีได้ 4. Starbuck e-Coupon ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่ง ให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย 1 วัน สำหรับรายปีจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง/วันเดินทาง และจะจัดส่งในรูปแบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น


6. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ 7. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อน ตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 9. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ E-mail : i-insure@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ประกันภัยเดินทางสะสมไมล์ เดินทางต่างประเทศ

ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

32K
บทความแนะนำ
ประกันภัยการเดินทางสะสมไมล์ไอ-อินชัวร์ (i-Insure)


โปรแรงสุด รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ได้ทั้งไมล์สะสม และ Starbucks e-Coupon สูงสุด 500 บาท


คลิกซื้อเลย โปรแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! ซื้อประกันการเดินทางสะสมไมล์ ไอ-อินชัวร์ (i-Insure) คลิกซื้อเลยที่ https://iinsure.kpi.co.th/ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1: ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 5 บาท = 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ แอร์เอเซีย Big Point 1 คะแนน ต่อที่ 2: ทุกเบี้ยประกันภัยเดินทาง 500 บาทรับ Starbucks e-Coupon 100 บาท สูงสุด 500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้


- รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 500-999 บาท หรือ - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,000– 1,499 บาท หรือ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,500 – 1,999 บาท หรือ - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,000 – 2,499 บาท หรือ - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระ ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป **นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อ กรมธรรม์ ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง (ทำรายการซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 10 ท่าน/ครั้ง) คลิกซื้อเลย


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เดินทาง ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง i-Insure ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 61 (“ระยะเวลารายการ”) 2. โปรโมชั่นนี้นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทำรายการพร้อมกัน 1 ครั้ง (สามารถซื้อพร้อมกันได้ 1-10 ท่านต่อครั้ง) 3. รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือ คะแนน AirAsia Big Point ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกโอนให้แก่ผู้เดินทาง ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่คุ้มครอง/วันเดินทาง โดยไมล์หรือ คะแนนที่ผู้เดินทางจะได้รับจะโอนโดยตรงโดยไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำในการโอน และ จะโอนเข้าหมายเลขผู้เดินทางที่ระบุในระบบไอ-อินชัวร์ ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น ไมล์หรือ คะแนนที่ผู้เดินทางได้รับ จะไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม โดยไมล์หรือ คะแนนเมื่อทำการโอนเข้าบัญชีสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิก หรือ โอนคืนออกจากบัญชีได้ 4. Starbuck e-Coupon ที่ผู้เดินทางจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่ง ให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย 1 วัน สำหรับรายปีจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง/วันเดินทาง และจะจัดส่งในรูปแบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น


6. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ 7. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อน ตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 9. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ E-mail : i-insure@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

32K

บทความแนะนำ