ประกันภัยเดินทาง i-Insure
แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน หากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ไอ-อินชัวร์ มอบแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศดีที่สุดสำหรับคุณ แผนวีซ่า แผนวีซ่าพลัส แผนวีซ่าอีลีท และแผนคอมพรีเฮนซีพ แผนประกันภัยการเดินทางที่ออกแบบให้ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนด ในวงเงิน 30,000 ยูโร สะดวก...เมื่อขอยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น อุ่นใจไปกับทุกทริปการเดินทางด้วยเครือข่ายบริการ 24 ชั่วโมง


กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ประกันภัยเดินทางสะสมไมล์ เดินทางต่างประเทศ

ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

262
บทความแนะนำ
ประกันภัยเดินทาง i-Insure


แผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน หากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%


ไอ-อินชัวร์ มอบแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศดีที่สุดสำหรับคุณ แผนวีซ่า แผนวีซ่าพลัส แผนวีซ่าอีลีท และแผนคอมพรีเฮนซีพ แผนประกันภัยการเดินทางที่ออกแบบให้ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนด ในวงเงิน 30,000 ยูโร สะดวก...เมื่อขอยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น อุ่นใจไปกับทุกทริปการเดินทางด้วยเครือข่ายบริการ 24 ชั่วโมง


262

บทความแนะนำ