ชนแล้ว...ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายมั้ย?
คำถามที่หลายคนสงสัยว่าถ้าไม่มีใบขับขี่ หากเกิดเหตุขึ้นมา บริษัทประกันรถยนต์จะรับผิดชอบหรือไม่? คำตอบมี 2 กรณีเพราะมีทั้งกรณีที่บริษัทประกันภัยจะจ่าย และไม่จ่ายค่าชดเชย

ไม่มีใบขับขี่ เกิดอุบัติเหตุ จะชดเชยคู่กรณีหรือไม่? ถ้าคุณเป็นคนขับโดยที่ไม่มีใบขับขี่ เมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุและมีคู่กรณี เรื่องความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ทั้งทางร่างกายบุคคลและทรัพย์สินเต็มจำนวน และไม่สามารถเรียกเงินจากผู้เอาประกันได้ แต่ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกนั้นก็มีข้อยกเว้นอยู่ ดังต่อไปนี้ ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของคุณ หรือครอบครัวของคุณหากเกิดอุบัติเหตุเหตุขึ้น เช่น คุณขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนประตูบ้านของคุณแม่คุณ แบบนี้บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ก็คือประตูบ้านของคุณแม่ของคุณ เป็นต้น ไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือสัมภาระที่อยู่ในรถยนต์ ทั้งในรถยนต์ของคุณและคู่กรณี ไม่คุ้มครอง เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง สนาม หรือสิ่งที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทำถนนเสียหาย กรณีนี้ประกันไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อถนน เป็นต้น รถยนต์ของเราจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่? ถ้าคุณขับรถยนต์โดยที่ไม่มีใบขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ หากว่าคุณเป็น “ฝ่ายถูก” ประกันรถยนต์จะคุ้มครองรถยนต์ แต่ถ้าหากว่าคุณเป็น “ฝ่ายผิด” บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครอง หากกรมธรรม์ระบุชื่อผู้ขับขี่จะได้หรือไม่ ? หากคุณเป็น “ฝ่ายผิด” แต่ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์นั้น ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นชื่อเรา บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของคุณ เนื่องจากกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่นั้น จะถือว่าบริษัทประกันพิจารณาความสามารถ และทักษะในการขับขี่ของผู้ขับขี่ ที่ระบุชื่อเอาไว้ดีแล้วในขณะที่รับทำประกัน และบริษัทประกันภัยมีเอกสารใบขับขี่ ของคุณตอนออกกรมธรรม์อยู่แล้ว แล้วถ้าเหตุที่เกิดคือรถยนต์สูญหายหรือน้ำท่วมล่ะ ? ในกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองแน่นอน ไม่ว่าผู้ขับขี่จะมีใบขับขี่หรือไม่? เพราะการที่รถยนต์สูญหายหรือเกิดน้ำท่วมนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ เพราะการขับขี่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภัยกับกรณีเหล่านี้


กรณีใดบ้าง? ที่บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง? 1.เหตุจากเมาแล้วขับ โดยที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป ในขณะที่ขับขี่ 2.นำรถยนต์ไปใช้นอกเขตความคุ้มครอง ซึ่งหมายถึงนอกประเทศไทยนั่นเอง 3.นำรถยนต์คันเอาประกัน ไปใช้ในการลากจูงหรือผลักดัน ซึ่งหากเกิดเหตุเสียหายกับรถยนต์ จะถือว่าเป็นความประมาทของเจ้าของรถยนต์เอง 4.ใช้รถยนต์ในการไปแข่งขันความเร็ว 5.ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น นำรถยนต์ไปใช้ปล้น หรือขนยาเสพติด เป็นต้น โดยตัวอย่างข้างต้นนั่น เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นในการรับประกันรถยนต์ โดยบางกรณีบริษัทประกันภัยอาจจะรับผิดชอบบางส่วน บางกรณีอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด ฉะนั้น ก่อนที่คุณจะทำประกันรถยนต์ ควรที่จะศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจว่าประกันภัยประเภทไหนที่มีความคุ้มครองตามที่คุณต้องการ

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ขับรถ...สบายๆ ดูแลความเสียหายให้คุณได้ครอบคลุมมากที่สุด
บทความแนะนำ
ชนแล้ว...ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายมั้ย?


คำถามที่หลายคนสงสัยว่าถ้าไม่มีใบขับขี่ หากเกิดเหตุขึ้นมา บริษัทประกันรถยนต์จะรับผิดชอบหรือไม่? คำตอบมี 2 กรณีเพราะมีทั้งกรณีที่บริษัทประกันภัยจะจ่าย และไม่จ่ายค่าชดเชย


ไม่มีใบขับขี่ เกิดอุบัติเหตุ จะชดเชยคู่กรณีหรือไม่? ถ้าคุณเป็นคนขับโดยที่ไม่มีใบขับขี่ เมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุและมีคู่กรณี เรื่องความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ทั้งทางร่างกายบุคคลและทรัพย์สินเต็มจำนวน และไม่สามารถเรียกเงินจากผู้เอาประกันได้ แต่ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกนั้นก็มีข้อยกเว้นอยู่ ดังต่อไปนี้ ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของคุณ หรือครอบครัวของคุณหากเกิดอุบัติเหตุเหตุขึ้น เช่น คุณขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนประตูบ้านของคุณแม่คุณ แบบนี้บริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ก็คือประตูบ้านของคุณแม่ของคุณ เป็นต้น ไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือสัมภาระที่อยู่ในรถยนต์ ทั้งในรถยนต์ของคุณและคู่กรณี ไม่คุ้มครอง เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง สนาม หรือสิ่งที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทำถนนเสียหาย กรณีนี้ประกันไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อถนน เป็นต้น รถยนต์ของเราจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่? ถ้าคุณขับรถยนต์โดยที่ไม่มีใบขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุ หากว่าคุณเป็น “ฝ่ายถูก” ประกันรถยนต์จะคุ้มครองรถยนต์ แต่ถ้าหากว่าคุณเป็น “ฝ่ายผิด” บริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครอง หากกรมธรรม์ระบุชื่อผู้ขับขี่จะได้หรือไม่ ? หากคุณเป็น “ฝ่ายผิด” แต่ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์นั้น ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นชื่อเรา บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของคุณ เนื่องจากกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับขี่นั้น จะถือว่าบริษัทประกันพิจารณาความสามารถ และทักษะในการขับขี่ของผู้ขับขี่ ที่ระบุชื่อเอาไว้ดีแล้วในขณะที่รับทำประกัน และบริษัทประกันภัยมีเอกสารใบขับขี่ ของคุณตอนออกกรมธรรม์อยู่แล้ว แล้วถ้าเหตุที่เกิดคือรถยนต์สูญหายหรือน้ำท่วมล่ะ ? ในกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองแน่นอน ไม่ว่าผู้ขับขี่จะมีใบขับขี่หรือไม่? เพราะการที่รถยนต์สูญหายหรือเกิดน้ำท่วมนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ เพราะการขับขี่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงภัยกับกรณีเหล่านี้


กรณีใดบ้าง? ที่บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง? 1.เหตุจากเมาแล้วขับ โดยที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป ในขณะที่ขับขี่ 2.นำรถยนต์ไปใช้นอกเขตความคุ้มครอง ซึ่งหมายถึงนอกประเทศไทยนั่นเอง 3.นำรถยนต์คันเอาประกัน ไปใช้ในการลากจูงหรือผลักดัน ซึ่งหากเกิดเหตุเสียหายกับรถยนต์ จะถือว่าเป็นความประมาทของเจ้าของรถยนต์เอง 4.ใช้รถยนต์ในการไปแข่งขันความเร็ว 5.ใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น นำรถยนต์ไปใช้ปล้น หรือขนยาเสพติด เป็นต้น โดยตัวอย่างข้างต้นนั่น เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นในการรับประกันรถยนต์ โดยบางกรณีบริษัทประกันภัยอาจจะรับผิดชอบบางส่วน บางกรณีอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด ฉะนั้น ก่อนที่คุณจะทำประกันรถยนต์ ควรที่จะศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจว่าประกันภัยประเภทไหนที่มีความคุ้มครองตามที่คุณต้องการ

3K

บทความแนะนำ