พิเศษ!! รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 1,500 บาท ซื้อประกันภัยรถยนต์ เคพีไอขับฟิน ชั้น1 ผ่านแอป Krungthai NEXT
เคพีไอขับฟิน ชั้น1 จ่ายค่าเบี้ยแบบฟินๆ แต่รับคุ้มครองแบบ ชั้น1

- เบี้ยเริ่มต้น 2,200 บาท/เดือน - เลือกระยะเวลาคุ้มครองแบบ (1 เดือน, 3 เดือน, หรือ 6 เดือน) - คุ้ม! เพราะดูแลทั้งค่าซ่อมรถ และค่ารักษาพยาบาล พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง


ซื้อวันนี้! รับโปรดี 1. ผ่อนชำระเบี้ยฯ 0% นาน 8 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC 2. ชำระเบี้ยฯ เต็มจำนวน รับบัตรเติมน้ำมันปตท. สูงสุด 1,500 บาท พิเศษ ซื้อประกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รับเพิ่ม Starbucks E-coupon สูงสุด 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


หมายเหตุ 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น 2. รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 4. ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ซื้อง่ายผ่านแอป Krungthai NEXT คลิกเลย!

กลับไปหน้ารวม
บทความแนะนำ
พิเศษ!! รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 1,500 บาท ซื้อประกันภัยรถยนต์ เคพีไอขับฟิน ชั้น1 ผ่านแอป Krungthai NEXT


เคพีไอขับฟิน ชั้น1 จ่ายค่าเบี้ยแบบฟินๆ แต่รับคุ้มครองแบบ ชั้น1


- เบี้ยเริ่มต้น 2,200 บาท/เดือน - เลือกระยะเวลาคุ้มครองแบบ (1 เดือน, 3 เดือน, หรือ 6 เดือน) - คุ้ม! เพราะดูแลทั้งค่าซ่อมรถ และค่ารักษาพยาบาล พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง


ซื้อวันนี้! รับโปรดี 1. ผ่อนชำระเบี้ยฯ 0% นาน 8 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC 2. ชำระเบี้ยฯ เต็มจำนวน รับบัตรเติมน้ำมันปตท. สูงสุด 1,500 บาท พิเศษ ซื้อประกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รับเพิ่ม Starbucks E-coupon สูงสุด 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


หมายเหตุ 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น 2. รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 4. ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ซื้อง่ายผ่านแอป Krungthai NEXT คลิกเลย!

81

บทความแนะนำ