5 ของมงคลติดรถไว้คุ้มครองทุกเส้นทาง
ขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทจะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย แต่จะเสริมความเป็นสิริมงคลไปด้วยด้วยการพกสิ่งศักสิทธิ์ติดรถไว้คุ้มครองให้ทุกเส้นทางเป็นไปอย่างราบรื่นก็ช่วยให้อุ่นใจได้อีกไม่น้อย แต่จะเลือกของมงคลอย่างไร ใครศักดิ์สิทธิ์เรื่องไหน วันนี้เราคัด 5 ของมงคลพกติดรถไว้คุ้มครองทุกเส้นทางมาไว้ที่นี่แล้ว

ความเชื่อเป็นเรื่องที่มาคู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน การสักการะบูชาสิ่งมงคลต่างๆก็มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมาตลอด สิ่งใดทำแล้วดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ที่บูชารู้สึกอุ่นใจ สบายใจ ก็ไม่เป็นการเสียหายที่จะมีบูชาติดรถไว้คุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย มาดู 5 ของมงคลที่ควรมีติดรถ ไว้ช่วยเรื่องการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยกัน


1. หลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวด สิ่งของมงคลอันดับต้นๆที่ต้องมีติดหน้ารถแทบทุกคัน เพราะบ่อยครั้งที่นักเดินทางประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางรถที่มีองค์หลวงปู่ทวดห้อยหน้ารถ มีตำนานและเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีตัวตนในสังคมถึงพุทธคุณ “แคล้วคลาด” ของหลวงปู่ทวด ก่อนออกเดินทางให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” แล้วก็ระลึกถึงคุณพระ เป็นการขอพรบารมีให้ท่านคุ้มครอง 2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดปลอดภัยที่ต้องมีติดหน้ารถ โดยก่อนออกเดินทางหรือเมื่อกล้ำกลายเข้าสู่ภัยอันตราย ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะ อัง อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ อิติอะระหัง อะระหังพุทโธ นโมพุทธายะ” คาถานี้เมื่อสวดบ่อยๆ ยังเป็นการอาราธนาคุณพระเข้าตัวแคล้วคลาดภัยอันตราย


3. แม่ย่านาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัยใน รถยนต์ เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถยนต์จะช่วยคุ้มครองปกป้องกันภัย 4. หลวงพ่อโสธร มีความเชื่อกันว่า สำหรับรถยนต์ที่บูชา หลวงพ่อโสธร จะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์ โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ”


5. ท้าวเวสสุวรรณ มีความเชื่อกันว่า รถยนต์ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิดป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ ผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในรถและยังเสริมโชคลาภมากมาย ร่ำรวยเงินทอง โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ” หรือจะมีประกันอุบัติเหตุดีดีสักฉบับคุ้มครองทั้งรถทั้งคนให้ดูแลคุณทุกเส้นทาง ก็ถือเป็นความคุ้มครองที่ต้องมีติดรถติดตัวที่ดีอีกอย่างด้วย #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #กรุงไทยพานิชประกันภัย #ประกันอุบัติเหตุ

กลับไปหน้ารวม

472
บทความแนะนำ
5 ของมงคลติดรถไว้คุ้มครองทุกเส้นทาง


ขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทจะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย แต่จะเสริมความเป็นสิริมงคลไปด้วยด้วยการพกสิ่งศักสิทธิ์ติดรถไว้คุ้มครองให้ทุกเส้นทางเป็นไปอย่างราบรื่นก็ช่วยให้อุ่นใจได้อีกไม่น้อย แต่จะเลือกของมงคลอย่างไร ใครศักดิ์สิทธิ์เรื่องไหน วันนี้เราคัด 5 ของมงคลพกติดรถไว้คุ้มครองทุกเส้นทางมาไว้ที่นี่แล้ว


ความเชื่อเป็นเรื่องที่มาคู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน การสักการะบูชาสิ่งมงคลต่างๆก็มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมาตลอด สิ่งใดทำแล้วดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ที่บูชารู้สึกอุ่นใจ สบายใจ ก็ไม่เป็นการเสียหายที่จะมีบูชาติดรถไว้คุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย มาดู 5 ของมงคลที่ควรมีติดรถ ไว้ช่วยเรื่องการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยกัน


1. หลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวด สิ่งของมงคลอันดับต้นๆที่ต้องมีติดหน้ารถแทบทุกคัน เพราะบ่อยครั้งที่นักเดินทางประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางรถที่มีองค์หลวงปู่ทวดห้อยหน้ารถ มีตำนานและเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีตัวตนในสังคมถึงพุทธคุณ “แคล้วคลาด” ของหลวงปู่ทวด ก่อนออกเดินทางให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา” แล้วก็ระลึกถึงคุณพระ เป็นการขอพรบารมีให้ท่านคุ้มครอง 2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีพุทธคุณเด่นในด้านเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดปลอดภัยที่ต้องมีติดหน้ารถ โดยก่อนออกเดินทางหรือเมื่อกล้ำกลายเข้าสู่ภัยอันตราย ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะ อัง อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ อิติอะระหัง อะระหังพุทโธ นโมพุทธายะ” คาถานี้เมื่อสวดบ่อยๆ ยังเป็นการอาราธนาคุณพระเข้าตัวแคล้วคลาดภัยอันตราย


3. แม่ย่านาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัยใน รถยนต์ เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถยนต์จะช่วยคุ้มครองปกป้องกันภัย 4. หลวงพ่อโสธร มีความเชื่อกันว่า สำหรับรถยนต์ที่บูชา หลวงพ่อโสธร จะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์ โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ”


5. ท้าวเวสสุวรรณ มีความเชื่อกันว่า รถยนต์ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ จะบังเกิดป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ป้องกันภูติ ผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในรถและยังเสริมโชคลาภมากมาย ร่ำรวยเงินทอง โดยก่อนออกเดินทาง ให้ท่องคาถาบทหลวงปู่ทวดโดยเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วย “ อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ สาธุ… ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ” หรือจะมีประกันอุบัติเหตุดีดีสักฉบับคุ้มครองทั้งรถทั้งคนให้ดูแลคุณทุกเส้นทาง ก็ถือเป็นความคุ้มครองที่ต้องมีติดรถติดตัวที่ดีอีกอย่างด้วย #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #กรุงไทยพานิชประกันภัย #ประกันอุบัติเหตุ

472

บทความแนะนำ