ทำอย่างไรให้ธุรกิจโตได้ไม่หยุดชะงักในยุคโควิด
ยุคโควิดแบบนี้ใครที่กำลังทำธุรกิจอยู่คงกำลังวางแผนกันอย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นที่สุด เพราะไม่ว่าจะต้องเพิ่มยอดขายหรือลดรายจ่ายก็ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักพอสมควร เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเรายังคงเติบโตต่อไปได้ไม่หยุดชะงักในยุคโควิดนี้

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลายอาชีพก็ได้รับผลกระทบจึงทำให้ต้องเปลี่ยนจากการเป็นพนักงานบริษัทแล้วมาประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่การทำธุรกิจทุกรูปแบบล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ทั้งความเสี่ยงจากการทำกำไร, ความเสี่ยงในการต้องแข่งขันกับบริษัทหรือร้านคู่แข่ง, หรือความเสี่ยงไม่คาดฝันและทำให้ผู้ประกอบการหลายคนกลัวเป็นอย่างมาก เช่น ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ที่ทำลายและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมากและทำให้ธุรกิจหยุดชะงักไปในที่สุด แล้วจะทำอย่างไรให้ยังธุรกิจยังคงโตต่อไปได้ในยุคโควิดแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจยังโตต่อไปได้ไม่หยุดชะงักจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรทำ “ประกันภัยภาคธุรกิจ” เพื่อเข้ารับประกันภัยกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมาขัดขวางการดำเนินธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์การประกันภัยภาคธุรกิจจากบริษัทประกันภัย มีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อเสนอและความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทำประกันภัย อันได้แก่


ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม คือ ประกันภัยหลักที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้าง โดย ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือป่วย โดยมีทั้งการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ประกันความรับผิดภาคธุรกิจ ประกันความรับผิดภาคธุรกิจ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและปกป้องผู้ทำประกันภัยต่อความรับผิดชอบด้านต่างๆ เช่น การฟ้องร้อง, การถูกกล่าวหา, หรือการกระทำผิดต่อพนักงาน ประกันงานก่อสร้าง ประกันงานก่อสร้าง คือ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดตามสัญญารับเหมา เช่น งานก่อสร้าง, งานวิศวกรรมโยธา และการติดตั้งเครื่องจักรกล อีกทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย


ประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยไซเบอร์ คือ ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการจู่โจมหรือ คุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงต่อความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม การประกันการเดินทางแบบกลุ่ม คือ การประกันภัยการเดินทางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการติดต่อธุรกิจหรือดูงาน โดยจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยบ้าน ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น อาคารที่ใช้การประกอบธุรกิจ โดยจะดูแลและชดเชยในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือน้ำท่วม


การทำประกันภัยภาคธุรกิจจะช่วยให้การดำเนินธุจกิจของคุณโตได้ไม่หยุดชะงัก อีกทั้งยังเป็นหลักประกันที่จะเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการธุรกิจมากขึ้น พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน หรือการออกจากกรอบแนวคิดเดิมๆ ในการทำธุรกิจด้วย สนใจประกันภัยภาคธุรกิจ คลิก #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #กรุงไทยพานิชประกันภัย #ประกันภัยภาคธุรกิจ

กลับไปหน้ารวม

211
บทความแนะนำ
ทำอย่างไรให้ธุรกิจโตได้ไม่หยุดชะงักในยุคโควิด


ยุคโควิดแบบนี้ใครที่กำลังทำธุรกิจอยู่คงกำลังวางแผนกันอย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นที่สุด เพราะไม่ว่าจะต้องเพิ่มยอดขายหรือลดรายจ่ายก็ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักพอสมควร เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเรายังคงเติบโตต่อไปได้ไม่หยุดชะงักในยุคโควิดนี้


ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลายอาชีพก็ได้รับผลกระทบจึงทำให้ต้องเปลี่ยนจากการเป็นพนักงานบริษัทแล้วมาประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่การทำธุรกิจทุกรูปแบบล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ทั้งความเสี่ยงจากการทำกำไร, ความเสี่ยงในการต้องแข่งขันกับบริษัทหรือร้านคู่แข่ง, หรือความเสี่ยงไม่คาดฝันและทำให้ผู้ประกอบการหลายคนกลัวเป็นอย่างมาก เช่น ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ที่ทำลายและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็นอย่างมากและทำให้ธุรกิจหยุดชะงักไปในที่สุด แล้วจะทำอย่างไรให้ยังธุรกิจยังคงโตต่อไปได้ในยุคโควิดแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจยังโตต่อไปได้ไม่หยุดชะงักจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรทำ “ประกันภัยภาคธุรกิจ” เพื่อเข้ารับประกันภัยกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมาขัดขวางการดำเนินธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์การประกันภัยภาคธุรกิจจากบริษัทประกันภัย มีอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อเสนอและความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทำประกันภัย อันได้แก่


ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม คือ ประกันภัยหลักที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้าง โดย ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือป่วย โดยมีทั้งการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ประกันความรับผิดภาคธุรกิจ ประกันความรับผิดภาคธุรกิจ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและปกป้องผู้ทำประกันภัยต่อความรับผิดชอบด้านต่างๆ เช่น การฟ้องร้อง, การถูกกล่าวหา, หรือการกระทำผิดต่อพนักงาน ประกันงานก่อสร้าง ประกันงานก่อสร้าง คือ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดตามสัญญารับเหมา เช่น งานก่อสร้าง, งานวิศวกรรมโยธา และการติดตั้งเครื่องจักรกล อีกทั้งคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของงานรับเหมาตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกด้วย


ประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยไซเบอร์ คือ ประกันภัยที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการจู่โจมหรือ คุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงต่อความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม การประกันการเดินทางแบบกลุ่ม คือ การประกันภัยการเดินทางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการติดต่อธุรกิจหรือดูงาน โดยจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์การประกันภัยบ้าน ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น อาคารที่ใช้การประกอบธุรกิจ โดยจะดูแลและชดเชยในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือน้ำท่วม


การทำประกันภัยภาคธุรกิจจะช่วยให้การดำเนินธุจกิจของคุณโตได้ไม่หยุดชะงัก อีกทั้งยังเป็นหลักประกันที่จะเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการธุรกิจมากขึ้น พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน หรือการออกจากกรอบแนวคิดเดิมๆ ในการทำธุรกิจด้วย สนใจประกันภัยภาคธุรกิจ คลิก #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #กรุงไทยพานิชประกันภัย #ประกันภัยภาคธุรกิจ

211

บทความแนะนำ