5 เกณฑ์การเข้ารับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง
จากกรณีที่มีการปรับแนวทางการจัดการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีการกำหนด 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ซึ่งบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองเมื่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่กำหนด

ตามแนวทางการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการผู้ป่วยตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง ดังนี้ 1) เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง 2) หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาที ในผู้ใหญ่ 3) Oxygen Saturation น้อยกว่า 94% 4) โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์* 5) สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง


โดยโรคประจำตัวที่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และอยู่ใน 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่กรมการแพทย์ระบุมีดังนี้ 1) อายุ >60 ปี (กรณีที่เป็น OPD อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ ) 2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ 3) โรคไตเรื้อรัง (CKD) 4) โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่กำเนิด 5) โรคหลอดเลือดสมอง 6) เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7) ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥30 กก./ตร.ม.) 8) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 มีนาคม 2565 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ HOME ISOLATION ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง ได้ที่ LINE OA @kpiclaim กดเพื่อแอดไลน์สินไหมทั่วไป #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #กรุงไทยพานิชประกันภัย #COVID19

กลับไปหน้ารวม

917
บทความแนะนำ
5 เกณฑ์การเข้ารับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง


จากกรณีที่มีการปรับแนวทางการจัดการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีการกำหนด 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ซึ่งบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองเมื่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่กำหนด


ตามแนวทางการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ได้ยึดถือหลักการบริหารจัดการผู้ป่วยตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง ดังนี้ 1) เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง 2) หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาที ในผู้ใหญ่ 3) Oxygen Saturation น้อยกว่า 94% 4) โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์* 5) สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง


โดยโรคประจำตัวที่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และอยู่ใน 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่กรมการแพทย์ระบุมีดังนี้ 1) อายุ >60 ปี (กรณีที่เป็น OPD อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ ) 2) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ 3) โรคไตเรื้อรัง (CKD) 4) โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่กำเนิด 5) โรคหลอดเลือดสมอง 6) เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 7) ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥30 กก./ตร.ม.) 8) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.


ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 มีนาคม 2565 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ HOME ISOLATION ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 เกณฑ์การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ Hospitel ที่บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง ได้ที่ LINE OA @kpiclaim กดเพื่อแอดไลน์สินไหมทั่วไป #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #กรุงไทยพานิชประกันภัย #COVID19

917

บทความแนะนำ