วางแผน ประกันสุขภาพที่ไหนดี ต้องลดหย่อนภาษีได้..
ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ดีๆต้องมีอะไรบ้าง?

เมื่อใกล้สิ้นปีหลายๆ คนก็เริ่มมองหาอะไรที่จะเอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้าง และหนึ่งในนั้นก็คือ การทำประกันสุขภาพนั้นเอง อย่างที่เรารู้กันว่า เราทุกคนนั้นต้องเสียภาษีเงินได้กันอยู่แล้ว เมื่อมีรายได้ เราก็ต้องมีเสียภาษี รวมไปถึงจ่ายเงินเผื่อซื้อสิ่งของ การบริการ เราก็ต้องจ่ายภาษี.. แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว เราสามารถประหยัดเงินจากการวางแผนภาษีที่ดีได้ โดยการซื้อ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ซึ่งการซื้อประกันสุขภาพ มีรายละเอียดของเงื่อนไขการใช้ลดหน่อยภาษี ลองมาดูว่าเราสามารถซื้ออะไรเพื่อลดหย่อนภาษีได้บ้าง ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ สูงสุด 100,000 ประกันชีวิตบำนาญ สูงสุด 200,000 ประกันสุขภาพพ่อแม่/คู่สมรส สูงสุด 15,000 *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในส่วนของลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต และประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนใครที่กำลังมองหาแบบประกันสุขภาพที่ไหนดี เอาไว้ดูแลตัวเอง และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีก ประกันสุขภาพที่มีค่ารักษาผู้ป่วยนอก อย่าคิดว่าแพง!! เพราะเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 24 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท ต้องที่นี่ กรุงไทยพานิชประกันภัย 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงฆาตกรรมลอบทำร้าย 2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกรณีผู้ป่วยใน และรักษาอาการบาดเจ็บภายใน 24 ชม.โดยไม่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 3. การรักษาโดยการผ่าตัด และดูแลโดยแพทย์ 4. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย กรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 ครั้งต่อปี โทรมาหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกับมีที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีที่ดี เพื่อการลดหย่อนภาษี ให้เหมาะสมกับคุณได้ที่ 02 264 6556 ค่ะ

กลับไปหน้ารวม

252
บทความแนะนำ
วางแผน ประกันสุขภาพที่ไหนดี ต้องลดหย่อนภาษีได้..


ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ดีๆต้องมีอะไรบ้าง?


เมื่อใกล้สิ้นปีหลายๆ คนก็เริ่มมองหาอะไรที่จะเอามาใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้าง และหนึ่งในนั้นก็คือ การทำประกันสุขภาพนั้นเอง อย่างที่เรารู้กันว่า เราทุกคนนั้นต้องเสียภาษีเงินได้กันอยู่แล้ว เมื่อมีรายได้ เราก็ต้องมีเสียภาษี รวมไปถึงจ่ายเงินเผื่อซื้อสิ่งของ การบริการ เราก็ต้องจ่ายภาษี.. แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว เราสามารถประหยัดเงินจากการวางแผนภาษีที่ดีได้ โดยการซื้อ ประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี ซึ่งการซื้อประกันสุขภาพ มีรายละเอียดของเงื่อนไขการใช้ลดหน่อยภาษี ลองมาดูว่าเราสามารถซื้ออะไรเพื่อลดหย่อนภาษีได้บ้าง ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ สูงสุด 100,000 ประกันชีวิตบำนาญ สูงสุด 200,000 ประกันสุขภาพพ่อแม่/คู่สมรส สูงสุด 15,000 *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในส่วนของลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต และประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนใครที่กำลังมองหาแบบประกันสุขภาพที่ไหนดี เอาไว้ดูแลตัวเอง และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีก ประกันสุขภาพที่มีค่ารักษาผู้ป่วยนอก อย่าคิดว่าแพง!! เพราะเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 24 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท ต้องที่นี่ กรุงไทยพานิชประกันภัย 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงฆาตกรรมลอบทำร้าย 2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกรณีผู้ป่วยใน และรักษาอาการบาดเจ็บภายใน 24 ชม.โดยไม่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 3. การรักษาโดยการผ่าตัด และดูแลโดยแพทย์ 4. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย กรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 ครั้งต่อปี โทรมาหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกับมีที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีที่ดี เพื่อการลดหย่อนภาษี ให้เหมาะสมกับคุณได้ที่ 02 264 6556 ค่ะ

252

บทความแนะนำ