“N” เกียร์ “P” หรือคาไว้ที่ “D” แล้วเหยียบเบรคไว้เฉยๆ มาฟังคำตอบกัน" />


"N P D" เข้าเกียร์ไหนเมื่อติดไฟแดง
ขับรถก็ต้องคู่กับไฟแดง เป็นเรื่องปกติคู่คนไทยไปแล้ว แต่ปัญหาที่สงสัยกันอยู่ก็คือ ระหว่างที่เราติดไฟแดงอยู่นั้น ควรใส่เกียร์อะไรจะเกียร์ “N” เกียร์ “P” หรือคาไว้ที่ “D” แล้วเหยียบเบรคไว้เฉยๆ มาฟังคำตอบกัน

“รถติดไฟแดงไม่ควรใส่เกียร์ P” ในส่วนของ เกียร์ P = Parking ควรใส่เกียร์เมื่อรถจอดนิ่งเท่านั้น รถจะขยับไม่ได้คล้ายกับการใส่เบรคมือไว้ด้วย (แต่การทำงานไม่เหมือนกับเบรคมือ) ซึ่งในกรณีที่รถติดไฟแดงนั้นไม่ควรใส่เกียร์ P ไว้เพราะเกียร์ P จะมีกลไกไปล็อคเฟืองในการทำงานของกระปุกเกียร์ ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุชนท้ายในขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่อาจส่งผลทำให้ชุดเกียร์พังได้


“รถติดไฟแดงห้ามใส่เกียร์ D” สำหรับใครที่เหยียบเบรคไว้เฉยๆ และเข้าเกียร์ไว้ในตำแหน่ง เกียร์ D ในขณะที่รถติดไฟแดง อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะการทำเช่นนั้นแปลว่ารถของคุณพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้


“ควรเข้าเกียร์ N” สรุปก็คือเวลาที่เราติดไฟแดง สำหรับรถยนต์เกียร์ธรรมดาผู้ขับรถจะใส่เกียร์ว่างไว้ ซึ่งเทียบกับรถเกียร์ Auto ก็คือ เกียร์ N = Neutral ตำแหน่งเกียร์ว่างการที่รถติดไฟแดงแล้วเราเข้าเกียร์ N เท่ากับการใส่เกียร์ว่างไว้เฉยๆ นั้นเอง และเมื่อสัญญาณไฟเขียว เราสามารถเข้าเกียร์มาในตำแหน่ง เกียร์ D ที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อให้ขับรถไปได้ในทันที #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #ปลอดภัยไว้ก่อน

กลับไปหน้ารวม

931
บทความแนะนำ
"N P D" เข้าเกียร์ไหนเมื่อติดไฟแดง


ขับรถก็ต้องคู่กับไฟแดง เป็นเรื่องปกติคู่คนไทยไปแล้ว แต่ปัญหาที่สงสัยกันอยู่ก็คือ ระหว่างที่เราติดไฟแดงอยู่นั้น ควรใส่เกียร์อะไรจะเกียร์ “N” เกียร์ “P” หรือคาไว้ที่ “D” แล้วเหยียบเบรคไว้เฉยๆ มาฟังคำตอบกัน


“รถติดไฟแดงไม่ควรใส่เกียร์ P” ในส่วนของ เกียร์ P = Parking ควรใส่เกียร์เมื่อรถจอดนิ่งเท่านั้น รถจะขยับไม่ได้คล้ายกับการใส่เบรคมือไว้ด้วย (แต่การทำงานไม่เหมือนกับเบรคมือ) ซึ่งในกรณีที่รถติดไฟแดงนั้นไม่ควรใส่เกียร์ P ไว้เพราะเกียร์ P จะมีกลไกไปล็อคเฟืองในการทำงานของกระปุกเกียร์ ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุชนท้ายในขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่อาจส่งผลทำให้ชุดเกียร์พังได้


“รถติดไฟแดงห้ามใส่เกียร์ D” สำหรับใครที่เหยียบเบรคไว้เฉยๆ และเข้าเกียร์ไว้ในตำแหน่ง เกียร์ D ในขณะที่รถติดไฟแดง อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะการทำเช่นนั้นแปลว่ารถของคุณพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้


“ควรเข้าเกียร์ N” สรุปก็คือเวลาที่เราติดไฟแดง สำหรับรถยนต์เกียร์ธรรมดาผู้ขับรถจะใส่เกียร์ว่างไว้ ซึ่งเทียบกับรถเกียร์ Auto ก็คือ เกียร์ N = Neutral ตำแหน่งเกียร์ว่างการที่รถติดไฟแดงแล้วเราเข้าเกียร์ N เท่ากับการใส่เกียร์ว่างไว้เฉยๆ นั้นเอง และเมื่อสัญญาณไฟเขียว เราสามารถเข้าเกียร์มาในตำแหน่ง เกียร์ D ที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อให้ขับรถไปได้ในทันที #กรุงไทยพานิชประกันภัยห่วงใยคุณ #ปลอดภัยไว้ก่อน

931

บทความแนะนำ