ปีใหม่แล้วเที่ยวได้! ประกันภัยเดินทาง i-Insure มอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกการเดินทาง
ประกันภัยเดินทาง i-Insure มอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกการเดินทาง รับส่วนลด 10 % ทันที

เพียงกรอกโค้ด iinsure2022 เมื่อสมัครและชําระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง ไอ-อินชัวร์(i-Insure) ผ่านช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th เที่ยวได้ทั่วไทย สบายใจทุกเส้นทาง - เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 90 บาท - คุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตสูงถึง 1 ล้านบาท - คุ้มครองผู้เอาประกัน อายุตั้งแต่ 9 วัน – 75 ปี - คุ้มครองสุขภาพครอบคลุม Covid 19 โปรโมชันวันนี้ – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2624 1111 ต่อ 4774 *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เดินทาง ที่สมัครและชําระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง i-Insure ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 (“ระยะเวลารายการ”) 2. Code สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง/1 Code 3. โปรโมชันนี้นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการพร้อมกัน 1 ครั้ง (สามารถซื้อพร้อมกันได้ 1-10 ท่านต่อครั้ง) 3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 4. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้


5. การส่งเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 7. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ อีเมล i-insure@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ซื้อประกันเดินทาง คลิก!
บทความแนะนำ
ปีใหม่แล้วเที่ยวได้! ประกันภัยเดินทาง i-Insure มอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกการเดินทาง


ประกันภัยเดินทาง i-Insure มอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกการเดินทาง รับส่วนลด 10 % ทันที


เพียงกรอกโค้ด iinsure2022 เมื่อสมัครและชําระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง ไอ-อินชัวร์(i-Insure) ผ่านช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th เที่ยวได้ทั่วไทย สบายใจทุกเส้นทาง - เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 90 บาท - คุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตสูงถึง 1 ล้านบาท - คุ้มครองผู้เอาประกัน อายุตั้งแต่ 9 วัน – 75 ปี - คุ้มครองสุขภาพครอบคลุม Covid 19 โปรโมชันวันนี้ – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2624 1111 ต่อ 4774 *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เดินทาง ที่สมัครและชําระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง i-Insure ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 (“ระยะเวลารายการ”) 2. Code สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง/1 Code 3. โปรโมชันนี้นับค่าเบี้ยรวมกัน ต่อกรมธรรม์ ต่อการทํารายการพร้อมกัน 1 ครั้ง (สามารถซื้อพร้อมกันได้ 1-10 ท่านต่อครั้ง) 3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 4. กรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้


5. การส่งเสริมการขายนี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคําตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 7. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ อีเมล i-insure@kpi.co.th วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2K

ประกันภัยน่าสนใจ


บทความแนะนำ