ประกันภัยการเดินทาง เคลมแบบไหนไม่ยุ่งยาก1. แจ้งตำรวจและขอบันทึกประจำวันมาไว้เป็นหลักฐาน กรณีถูกขโมยของหรือทำของหายระว่างทริปท่องเที่ยว สิ่งแรกที่ต้องทำคือ รีบไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ โดยในบันทึกควรมีข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่ ที่ไหน และของหายมีอะไรบ้าง รวมถึงมูลค่าของ เพราะเวลาคุณขอยื่นเคลมกับบริษัทประกัน ควรต้องมีเอกสารการแจ้งความหรือใบแจ้งความมาประกอบเป็นหลักฐานด้วยนะ 2. ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของประกันเดินทางแต่ละแผนให้ดี ประกันภัยการเดินทางแต่ละแผนมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ ว่าความเสี่ยงภัยแบบไหนที่ประกันไม่ครอบคลุม ดังนี้น ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองให้ละเอียดก่อนซื้อประกันภัยการเดินทาง และเลือกแผนประกันภัยที่เรามั่นใจมากที่สุดบางทีการจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกนิดหน่อย อาจจะช่วยให้ขอบเขตความคุ้มครองเยอะขึ้น


3. ซื้ออะไรเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย การเคลมประกันการเดินทาง กรณีของหาย หรือของชำรุด ใบเสร็จของสิ่งของนั้นๆ ช่วยได้มากเพราะจะเป็นหลักฐานยืนยันราคาของนั้นให้กับบริษัทประกันภัยได้ เช่น กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด กล้องหาย กระเป๋าสตางค์ราคาแพงหาย หรืออื่นๆ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะซื้ออะไรที่มีราคาหน่อย ก็ควรเก็บใบเสร็จไว้ด้วย อีกวิธีที่ดีก็คือการถ่ายรูปของใช้ส่วนตัว ไว้จะได้มีหลักฐานยืนยังเมื่อเกิดคราวจำเป็น 4. ศึกษาค่าเสียหายส่วนแรก (excess) ควรศึกษารายละเอียดประกันภัยให้แน่ชัดว่ากรณีไหนบ้างที่เราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก คือ เงินที่เราต้องจ่ายจำนวนหนึ่งถ้าต้องเคลมประกัน ซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์อยู่ 5. ยื่นเคลมประกันภายในเวลาที่กำหนด บริษัทประกันหลายแห่งกำหนดให้ยื่นขอเคลมประกันภายใน 30 วัน ดังนั้น หากคุณหาเอกสารไม่ครบทันเวลา ให้รีบแจ้งบริษัทประกันด้วยว่ายังขาดอะไรบ้าง อาจจะทำให้บริษัทประกันจะยืดเวลาให้บ้าง 6. อย่างลืม ถ้าเลือกประกันภัยเดินทางให้เลือกบริษัทที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. เพราะหากเราเดินทางต่างประเทศ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เดินทางไปต่างบ้าน ต่างเมืองต่างภาษาและวัฒนธรรม เมื่อมีคนคอยให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเราจะดีกว่าดังนั้น ประกันภัยที่ดี ต้องมี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. อย่างประกันภัยเดินทาง i-Insure ที่มีเจ้าหน้าที่พูดได้ถึง 44 ภาษา แถมยังมี เจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยกับคุณได้เมื่อคุณต้องการ

กลับไปหน้ารวม

ประกันภัยน่าสนใจ

ประกันภัยเดินทางสะสมไมล์ เดินทางต่างประเทศ

ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

242
บทความแนะนำ
ประกันภัยการเดินทาง เคลมแบบไหนไม่ยุ่งยาก1. แจ้งตำรวจและขอบันทึกประจำวันมาไว้เป็นหลักฐาน กรณีถูกขโมยของหรือทำของหายระว่างทริปท่องเที่ยว สิ่งแรกที่ต้องทำคือ รีบไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้ โดยในบันทึกควรมีข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่ ที่ไหน และของหายมีอะไรบ้าง รวมถึงมูลค่าของ เพราะเวลาคุณขอยื่นเคลมกับบริษัทประกัน ควรต้องมีเอกสารการแจ้งความหรือใบแจ้งความมาประกอบเป็นหลักฐานด้วยนะ 2. ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของประกันเดินทางแต่ละแผนให้ดี ประกันภัยการเดินทางแต่ละแผนมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ ว่าความเสี่ยงภัยแบบไหนที่ประกันไม่ครอบคลุม ดังนี้น ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองให้ละเอียดก่อนซื้อประกันภัยการเดินทาง และเลือกแผนประกันภัยที่เรามั่นใจมากที่สุดบางทีการจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกนิดหน่อย อาจจะช่วยให้ขอบเขตความคุ้มครองเยอะขึ้น


3. ซื้ออะไรเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย การเคลมประกันการเดินทาง กรณีของหาย หรือของชำรุด ใบเสร็จของสิ่งของนั้นๆ ช่วยได้มากเพราะจะเป็นหลักฐานยืนยันราคาของนั้นให้กับบริษัทประกันภัยได้ เช่น กระเป๋าเดินทางหายหรือชำรุด กล้องหาย กระเป๋าสตางค์ราคาแพงหาย หรืออื่นๆ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะซื้ออะไรที่มีราคาหน่อย ก็ควรเก็บใบเสร็จไว้ด้วย อีกวิธีที่ดีก็คือการถ่ายรูปของใช้ส่วนตัว ไว้จะได้มีหลักฐานยืนยังเมื่อเกิดคราวจำเป็น 4. ศึกษาค่าเสียหายส่วนแรก (excess) ควรศึกษารายละเอียดประกันภัยให้แน่ชัดว่ากรณีไหนบ้างที่เราต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก คือ เงินที่เราต้องจ่ายจำนวนหนึ่งถ้าต้องเคลมประกัน ซึ่งจะระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์อยู่ 5. ยื่นเคลมประกันภายในเวลาที่กำหนด บริษัทประกันหลายแห่งกำหนดให้ยื่นขอเคลมประกันภายใน 30 วัน ดังนั้น หากคุณหาเอกสารไม่ครบทันเวลา ให้รีบแจ้งบริษัทประกันด้วยว่ายังขาดอะไรบ้าง อาจจะทำให้บริษัทประกันจะยืดเวลาให้บ้าง 6. อย่างลืม ถ้าเลือกประกันภัยเดินทางให้เลือกบริษัทที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. เพราะหากเราเดินทางต่างประเทศ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เดินทางไปต่างบ้าน ต่างเมืองต่างภาษาและวัฒนธรรม เมื่อมีคนคอยให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเราจะดีกว่าดังนั้น ประกันภัยที่ดี ต้องมี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. อย่างประกันภัยเดินทาง i-Insure ที่มีเจ้าหน้าที่พูดได้ถึง 44 ภาษา แถมยังมี เจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยกับคุณได้เมื่อคุณต้องการ

242

บทความแนะนำ